Mbështetja e Klientit

Format e pagesës

Para në dorë (Cash)

Pagesa me para në dorë realizohet pas pranimit të produktit. Pagesa bëhet vetëm në valutën EURO.

MasterCard

Pagesa mund të bëhet përmes kredit kartelës MasterCard. Shënim: Karta e kreditit gjithashtu do të tarifohet nëse produktet nuk janë ende në dispozicion në kohën e porosisë. Në rast të anulimit, mjetet do të kthehen prapa.

Visa

Pagesa mund të bëhet përmes kredit kartelës VISA. Shënim: Karta e kreditit gjithashtu do të tarifohet nëse produktet nuk janë ende në dispozicion në kohën e porosisë. Në rast të anulimit, mjetet do të kthehen prapa.

Maestro (ndërkombëtare)

Maestro është një shërbim ndërkombëtar i kartave të debitit nga MasterCard International.

Maestro (kombëtare)

Maestro është një shërbim ndërkombëtar i kartave të debitit nga MasterCard International. Asnjë tarifë nuk i ngarkohet klientit.

Parapagim (transfer banker)

Ju paguani për mallrat me informacionin e llogarisë që ne do t'ju dërgojmë me email. Mallrat rezervohen ose porositen menjëherë pas marrjes së porosisë. Dërgimi bëhet pas marrjes së pagesës. Në rastin e mallrave nga një depo e palëve të treta, kjo porositet vetëm pas marrjes së pagesës. Ju keni një periudhë pagese 12-ditore. Kjo mënyrë pagese është e disponueshme vetëm në dyqanin tonë online.

Paysera

Pagesa mund të realizohet edhe përmes sistemit Paysera.

Mbështetja e Klientit